1. Kezdőlap
  2. Vállalatok
  3. Hiteltermékek
  4. MFB hitelek
  5. Agrár Forgóeszköz Vis maior Hitelprogram

Agrár Forgóeszköz Vis maior Hitelprogram

Az Agrár Forgóeszköz Vis maior Hitelprogramról itt talál bővebb információt.

Hitel célja:

 

Az elemi és katasztrófa kárt szenvedett, mezőgazdasági termékek elsődleges előállításával foglalkozó vállalkozások folyamatos termelésének biztosításához, versenyképességük fenntartásához, minőségi termékek előállításához forrás biztosítása.

 

Hitelprogram keretösszege:

 

6 milliárd forint.

 

Hitel típusa:

 

Éven túli lejáratú forgóeszköz hitel.

 

Hitelfelvevők köre:

 

A kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény szerinti magyarországi székhelyű, vagy az EGT területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező mikro-, kis- és középvállalkozás (KKV), amely

 

a,  egyéni vállalkozás, 
b,  gazdasági társaság,
c,  szövetkezet formában működik,

 

valamint a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 3. § 18. pontja szerinti mezőgazdasági őstermelő, akinek/amelynek mezőgazdasági üzeme Magyarország területén található, mezőgazdasági termelő tevékenységet folytat és a katasztrófa- és elemi kár miatti vis maior esemény bekövetkeztével, vagy az agrárkár-enyhítéssel kapcsolatos bejelentést megtette, amelynek alapján az MgSZH a szakhatósági állásfoglalást megadta, illetőleg pozitív záradékolást tett. 


Mezőgazdasági termelő tevékenységnek minősül a mezőgazdasági termékek elsődleges előállítása, termelése, tenyésztése, vagy művelése, ideértve a betakarítást, a fejést, az állattenyésztést, valamint a mezőgazdasági célból történő állattartást. 

(A hitelfelvevők köre a továbbiakban együttesen: vállalkozás.)

 

A hitel felhasználható:

 

Forgóeszköz beszerzésre.

 

MFB honlapja
Az MFB weboldalát ide kattintva érheti el.

 

Agrár Forgóeszköz Vis maior Hitelprogram Termékleírás:

Hirdetmények