1. Kezdőlap
  2. Vállalatok
  3. Agrárfinanszírozás
  4. Takarék termőföld vásárlási kölcsön

Takarék termőföld vásárlási kölcsön

Takarék termőföld vásárlási kölcsön

A kölcsön igénylésére jogosultak köre:
A Földforgalmi törvény 18.§ (1) bekezdés e) pontja szerint helyben lakó, földművesnek minősülő, magyar állampolgárságú természetes személyek (őstermelő, egyéni vállalkozó, családi gazdaság).

A kölcsön célja:

Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek (továbbiakban termőföld) nyilvános árverés útján történő megvásárlásának finanszírozása.

 

A kölcsön összege:

A termőföld aukciós kikiáltási árának maximum 120%-a. Ettől magasabb összeg kiegészítő fedezettel sem finanszírozható.

 

Önerő mértéke:
Minimum az árverésen kialakult végső vételár 20%-a (beleértve a 10% letétet is). Abban az esetben, amennyiben a pályázat nyertes hitelfelvevőnek van érvényes haszonbérleti szerződése, ott a minimum 10% (beleértve a 10% letétet is) önerő elfogadható.

 

Futamidő:
Minimum 2 év, maximum 20 év

 

Kondíciók:

- Kamat: referencia kamat + kamatfelár
Referencia kamat: 3 havi BUBOR 
Kamatfelár: 1,5% - 5%
- Hiteltörlesztési díj: 0,2 %, de legfeljebb 6.000,- Ft, mely fizetendő minden szerződésszerű teljesítés esetén
 
- Eseti díjak: Szerződésmódosítási díj: 0,5%-1%
 
- Harmadik fél részére fizetendő díjak:
Árverés teljes költsége (regisztrációs díj, jogi képviselő díja, stb.)
Értékbecslés díja
Földhivatali eljárás költségei
Közjegyzői okiratba foglalás díja
Intézményi kezességvállalás díja
 
- Késedelmi kamat:
késedelmes tőketartozás esetén a késedelmi kamat mértéke: ügyleti kamat % + 6 % pont % / év, 
minden egyéb késedelmes tartozásra 6 %/év.
 
- Kötelező biztosítékok:
Jelzálogfedezet: a megvásárolt termőföldön alapított jelzálogjog (első ranghelyű jelzálogjog bejegyzéséhez a Nemzeti Földalap hozzájárulása szükséges)
Intézményi (AVHGA) kezesség: a mindenkori hitel teljes tőke összegének 80 %-a erejéig
Követelésen alapított zálogjog: amennyiben nem a jelenlegi bérlő lesz a vevő, követelésen alapított zálogjog a bérleti díj tekintetében és ennek HBNY rendszerbe történő bejegyzése 
Készfizető kezesség: a termőföldet bérbevevő magánszemély vagy jogi személy kezességvállalása vagy garanciavállalása, ha a haszonbérlő a vevő hozzátartozója vagy a vevő érdekeltségébe tartozó jogi személy
 
 -Kiegészítő biztosíték: A Hitelintézet kiegészítő biztosíték bevonását írhatja elő! 


 -Egyéb feltételek: A megvásárolt és fedezetbe vont földterület kizárólag a Hitelintézet hozzájárulásával adható bérbe - amennyiben az érintett földrészleten nem a nyertes pályázó a vásárláskori haszonbérlő, abban az esetben a haszonbérleti szerződés időtartama alatt a bérleti szerződés bármilyen módosításához a Hitelintézet hozzájárulása szükséges.


A tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek. A Takarékszövetkezet a hitelbírálat jogát fenntartja. A vonatkozó kondíciók, díjak és egyéb feltételek megtalálhatók a Takarékszövetkezet mindenkor hatályos vonatkozó Hirdetményében, az Általános Szerződési Szabályában, Üzletszabályzatában. A részletes feltételekről érdeklődjön a Takarékszövetkezet kollégáinál!

Hirdetmények