1. Kezdőlap
  2. Lakosság
  3. Megtakarítások
  4. Lakossági bankszámla lekötések

Lakossági bankszámla lekötések

Lakossági bankszámláról lehetőség van az összegyűjtött forint összeg lekötésére.

A lekötött összeg lehet:

 

- fix kamatozású - a futamidő alatt a kamat mértéke nem változik
- változó kamatozású
- egyszeri - lejáratkor a tőke és kamat összege a folyószámlára kerül
- ismétlődő - lejárat után a betét rendelkezés szerint kamattal vagy anélkül újra lekötésre kerül a hirdetmény szerinti aktuális kamattal


JAVASLAT:

 

A lakossági fizetési számlán a tulajdonos szabad pénzeszközei a számlatulajdonos erre irányuló megbízása alapján lekötött betétként kezelhető. 

 

A lekötési lehetőségek és a lekötési időtartamtól függő aktuális kamatmértékek a hatályos Hirdetményben kerülnek meghatározásra.

 

Az ügyfélnek lehetősége van az alábbi lejárati rendelkezéseket adni:


• a tőke és a kamat összegének átvezetése a bankszámlára,
• a tőke és a kamat együttes összegének lekötése azonos feltételekkel,
• a tőke lekötése azonos feltételekkel, a kamat a bankszámlára kerül,
• a kamatból fix összeg a bankszámlára kerül, a tőke és a kamatból a maradványösszeg lekötésre kerül azonos feltételekkel.

 

Az „azonos feltételekkel” kitétel a lejárati rendelkezésben nem vonatkozik a kamatláb mértékére, azaz az újra-lekötéskor a kamatláb az akkor hatályos „Hirdetmény”-ben foglaltaknak megfelelően alakul.

 

Természetesen az ügyfélnek lehetősége van arra, hogy a lekötés lejáratát követően új feltételekkel lekösse az így felszabaduló tőkét, illetve a tőke és a kamat együttes összegét, de ebben az esetben új betétlekötési megbízást kell adnia.

 

Kondíciók és díjak:

Hirdetmények