1. Kezdőlap
  2. Vállalatok
  3. Hiteltermékek
  4. MFB hitelek
  5. MFB Élelmiszeripari Bankgarancia Program

MFB Élelmiszeripari Bankgarancia Program

Az MFB Élelmiszeripari Bankgarancia Programról itt talál bővebb felvilágosítást.

A program célja:

 

Élelmiszeripari vállalkozások éven túli lejáratú forint forgóeszköz hiteleihez/kölcsöneihez bankgarancia nyújtása a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény 2. § k) pontjában foglaltak alapján.

 

A program keretösszege:

 

30 milliárd forint.

 

A bankgarancia igénybevételére jogosultak köre

 

A kis- és középvállalkozásokról, fejlıdésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény
szerinti, Magyarországon székhellyel, vagy az EGT területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkezı élelmiszeripari mikro-, kis- és középvállalkozások (KKV), valamint KKV-nak nem minısülı élelmiszeripari vállalkozások (továbbiakban együtt: vállalkozások), amelyek

 

- egyéni vállalkozás,
- gazdasági társaság,
- szövetkezet, vagy
- európai részvénytársaság


formájában mőködnek, és fı tevékenységük az alábbi TEÁOR’08 besorolás szerinti tevékenységek valamelyike:
TEÁOR’08:

 

- 10.11 húsfeldolgozás, - tartósítás;
- 10.12. baromfihús feldolgozása, tartósítása,
- 10.13 hús-, baromfihús-készítmény gyártása,
- 10.31 burgonya feldolgozás, - tartósítás;
- 10.32 gyümölcs-, zöldséglé gyártása;
 -10.39 egyéb gyümölcs-, zöldségfeldolgozás, - tartósítás,
- 10.41 olajgyártás
- 10.51 tejtermék gyártása;
- 10.61 malomipari termék gyártása,
- 10.71 kenyér, friss pékárú gyártása,
- 11.02 szılıbor termelése.


A bankgarancia mértéke:

 

A garantáltatni kívánt forgóeszköz hitel/kölcsön tıke összegének 80%-a, de legalább 200 millió forint és legfeljebb 2000 millió forint ügyfelenként.
 

MFB honlapja
Az MFB weboldalát ide kattintva érheti el.

 

Élelmiszeripari Bankgarancia Program Termékleírás:

Hirdetmények