1. Kezdőlap
  2. Vállalatok
  3. Hiteltermékek
  4. Takarék Gazdahitel – Gazdakártya és a Takarék Gazdahitel - Gazdakártya Plusz

Takarék Gazdahitel – Gazdakártya és a Takarék Gazdahitel - Gazdakártya Plusz

Finanszírozási lehetőségek agrárvállalkozásoknak.

A Takarék Gazda Hitel az agrárágazatban tevékenykedő, valamint a vidékfejlesztéshez kapcsolódó tevékenységet végző Ügyfelek likviditási gondjainak megoldására, forgóeszközeik és beruházásaik finanszírozására is egyaránt megoldást nyújt. A hitelkonstrukcióhoz az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány legfeljebb 80%-os készfizető kezessége kapcsolódik, kedvezményes kezességi díjjal. A hitel könnyebb felhasználása érdekében „Gazda Kártya” néven egy MasterCard® ElectronicBusiness típusú bankkártya kerül kibocsátásra, amellyel Ön rugalmasan fizethet a MasterCard®Electronic kártya elfogadásra kijelölt helyeken, illetve készpénzt vehet fel a Takarékszövetkezeti Integráció több mint 1.000 készpénzkiadó automatájából és számos ország több ezer ATM-jéből. A Takarék Gazda Hitel keretösszege 1.000.000 forinttól
– 25.000.000 forintig terjedhet, melynek futamideje 91 naptól 3 évig tarthat.

 

KEDVEZŐ KAMATOZÁSI FELTÉTELEK:

 

- a hitel kamata: 1 havi BUBOR1 + 4,5% kamatfelár/év,
- kezelési költség: 0,8%/év.


TAKARÉK GAZDA HITEL – GAZDA KÁRTYA PLUSZ

 

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamarai tagok részére kifejlesztett
konstrukcióban a Kamarai tagok 1% kamatkedvezményben
részesülnek.

 

KEDVEZŐ KAMATOZÁSI FELTÉTELEK:

 

- a hitel kamata: 1 havi BUBOR + 3,5% kamatfelár/év, A 3,5% kamatfelár/év az 1% kamatkedvezménnyel csökkentett felár, amelynek feltétele, hogy az Ügyfél éves szinten a kölcsön összegével megegyező összegű számlaforgalmat bonyolítson a hitelintézetnél vezetett pénzforgalmi számláján.
- kezelési költség: 0 Ft, amennyiben az Ügyfél a SAPS területalapú támogatás előfinanszírozását is a hitelintézetnél veszi igénybe

.
TAKARÉK HITEL PLUSZ

 

A Takarék Hitel Plusz hitelkonstrukció keretében éven túli beruházási és forgóeszközhitelek igényelhetők. A termékhez automatikusan kapcsolódik a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. készfizető kezességvállalása, emiatt a szokásosnál kevesebb tárgyi fedezet is elegendő lehet, valamint a hitel kedvező kamatfeltételek mellett igényelhető a Növekedési Hitelprogram keretében is. A hitelt olyan, legalább 2 teljes év lezárt működéssel rendelkező devizabelföldi gazdasági társaságok valamint szövetkezetek igényelhetik, amelyek éves nettó árbevétele eléri a 10 millió forintot és a Számviteli törvény szabályai szerint Éves beszámolót, vagy Egyszerűsített éves beszámolót készítenek.

 

A TAKARÉKHITEL PLUSZ FONTOSABB JELLEMZŐI:

 

A hitel összege:

 

- legalább: 3.000.000 Ft,
- legfeljebb: 100.000.000 Ft.


A hitel maximális futamideje:

 

- beruházási hitel esetén 10 év,
- forgóeszköz hitel esetén 5 év (NHP esetében 3 év).


Rendelkezésre tartási idő (lehívási periódus):

 

- beruházási hitel esetén legfeljebb 24 hónap,
- forgóeszköz hitel esetén legfeljebb 3 hónap.


Maximális türelmi idő:

 

- beruházási hitel esetén a lehívási periódust követően
- legfeljebb 12 hónap,
- forgóeszköz hitel esetén legfeljebb 6 hónap.


Hitel devizaneme: HUF

 

Elfogadható fedezetek

 

tehermentes ingatlan illetve 5 évesnél nem régebbi egyedileg azonosítható ingó vagyontárgyak, szükség esetén a tulajdonosok készfizető kezessége.

 

FONTOS! Amennyiben a hitel a Növekedési Hitelprogram által biztosított forrásból kerül folyósításra, abban az esetben meg kell felelni a program által előírt aktuális feltételeknek
is!

 

2015. ÉVI EGYSÉGES TERÜLETALAPÚ AGRÁRVÁLLALKOZÁSOKNAK (SAPS) AGRÁRTÁMOGATÁST MEGELŐLEGEZŐ KÖLCSÖN

 

A konstrukció keretében a támogatásra jogosult mezőgazdasági termelők részére az egységes területalapú támogatás (SAPS), előfinanszírozásához szabad felhasználású forgóeszközhitel vehető igénybe, a Magyar Nemzeti Bank Növekedési Hitelprogramjának keretében is, amelynek kamata fix és legfeljebb 2,5 %/év. A termék célja mezőgazdasági tevékenységhez kapcsolódó forgóeszköz finanszírozás biztosítása mindazon mezőgazdasági vállalkozás számára, amely megfelel az EU által finanszírozott egységes területalapú támogatás feltételeinek.

 

- A jogosult mezőgazdasági vállalkozások számára a biztosítékok függvényében lehetővé tesszük a támogatás 100 % vagy 90 %-os előfinanszírozását is.
- A Magyar Nemzeti Bank Növekedési Hitelprogramjának (NHP) keretein belül is igénybe vehető, amely esetben a kamat mértéke fix és legfeljebb 2,5%/év.
- Amennyiben rendelkezik Takarék Gazda Hitel - Gazda Kártya Plusz termékkel, és a területalapú támogatást a Szövetkezeti Hitelintézettel előlegezteti meg, úgy a Takarék Gazda Hitel - Gazda Kártya Plusz kezelési költségét elengedjük.


A BUBOR jelentése: budapesti bankközi forint hitelkamatláb, a kereskedelmi bankok kihelyezési rátájának átlaga.


Számlaforgalom: Amennyiben az ügyfél nem teljesíti a szerződésben foglalt forgalmi elvárást, úgy a kamatkedvezmény összegét (1,00%pont/év) a Hitelintézet jogosult felszámítani. A számlaforgalomba nem számítanak bele az olyan tételek, mint: hiteltörlesztéssel kapcsolatos terhelések, betétek lekötéséből származó terhelések, saját számlák közti átvezetés, sztornózott, visszavont tételek, technikai tételek.
Kezelési költség: amennyiben az előfinanszírozott támogatásra jogosulatlanná válik az ügyfél, úgy a meg nem fizetett Kezelési költség díjtétel összegét meg kell fizetnie.
 

A tájékoztatás nem teljes körű. Jelen hirdetés nem minősül ajánlattételnek
vagy hivatalos tájékoztatónak. Részletes információért forduljon a Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet munkatársaihoz, illetve azokat megtalálja a díjtételek, a kamatok mértéke mellett az igénylés helyén a szórólapban feltüntetett termékekre vonatkozó Hirdetményben, az Általános Szerződési Feltételekben és az Üzletszabályzatban.
Kérjük, hogy a hitel igénylése és a hitelfelvétel során kellő körültekintéssel járjon el, és mérlegelje a törlesztőrészletek esetleges jövőbeni növekedésének lehetőségét is!

 

A Takarék Gazda Kártyán a hitelkereten felül elérhető pénzösszeg az Országos Betétbiztosítási Alap és a Garanciaközösség által védett.

 

Gazdahitel-Gazdakártya Dokumentum:

Hirdetmények