Széchenyi Beruházási Hitel

Széchenyi Beruházási hitel a mikro-, kis- és középvállalkozások részére kialakított, kedvező kamatozású, államilag támogatott hitelkonstrukció, melynek célja az igénybevételi feltételeknek megfelelő vállalkozások fejlesztéseinek, beruházásainak megfelelő formában, hosszútávon történő finanszírozása ez által a beruházási kedv ösztönzése, a vállalkozások versenyképességének fenntartása beruházásainak támogatása.

Segítségével a pályájuk kezdetén lévő, de legalább már két éve működő vagy akár már régóta tevékenykedő kisvállalkozások, egyéni vállalkozók egyszerűsített eljárással beruházási hitelhez juthatnak.

 

A hitel célja

 

- ingatlan építése, vásárlása, fejlesztése;
- új vagy használt gép, berendezés, egyéb tárgyi eszköz beszerzése;
- a beruházáshoz kapcsolódó forgóeszköz-beszerzés


lehet, amennyiben a beruházás tárgya egyértelműen kapcsolódik a vállalkozás által végzett, vagy üzleti tervében szerepeltetett végezni kívánt tevékenységéhez.

 

Igénylők köre

 

- egyéni vállalkozók,
- kkv-ként működő társas vállalkozások,
- és szövetkezetek,
amelyek legalább egy éve működnek és nincs lejárt köztartozásuk, illetve hitelkölcsön vagy bankgarancia szerződésből eredő lejárt tartozásuk.

 

Igényelhető hitelösszeg

 

A Széchenyi Beruházási Hitelben adható minimális hitelösszeg 1 millió a maximális hitelösszeg 50 millió forint, ezek között 100 ezer forintonként emelkedő összegű lehet.

 

Igénylés folyamata

 

A regisztráció a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara irodáiban, vagy az úgynevezett VOSZ Pontokon történik. A Széchenyi Beruházási hitel igényléséhez szükséges dokumentumokat be lehet szerezni az Irodákban, de azok akár letölthetőek az Internetről (http://www.kavosz.hu/index.php/szechenyi-kartya-program) is. A Regisztrációs Irodák a dokumentumokat továbbítják az Ön által kiválasztott Hitelintézet részére. A gyors regisztrációnak és hitelbírálatnak köszönhetően Ön az igénylés benyújtástól számított 2-3 héten belül Széchenyi Beruházási hitelhez juthat.

 

Kedvező kamatozás és költségek

 

- A folyósítást megelőzően a garanciadíj és a szerződéskötési díj kivételével a TakarékPont hálózat hitelintézetei nem számítanak fel semmilyen további költséget.
- A hitel egyes számlabenyújtásokhoz kapcsolódó lehívásai alkalmával folyósítási díj kerül felszámításra.
- A megnyitásra került pénzforgalmi bankszámlához kapcsolódóan csak a megszokott számlavezetési és forgalmi díjak terhelik a vállalkozás számláját, melyek negyedévente esedékesek.
- A Széchenyi Beruházási hitel hiteldíjának mértéke – az állami támogatást is figyelembe véve – jelenleg havi 0,15% körül alakul.


Törlesztés, futamidő

 

- A Széchenyi Beruházási hitel futamideje minimum 12, maximum 120 hónap.
- A rendelkezésre tartási idő az aláírástól számított maximum 18 hónap, az egy évet meg nem haladó futamidő esetén maximum 3, éven túli ügyletek esetén maximum 6 hónap, amennyiben a folyósítási feltételek teljesülnek.
- Türelmi idő minimum a rendelkezésre tartási idővel megegyező, de maximum 24 hónap.
- Naptári negyedéves és havi tőketörlesztésre is lehetőség van. A tőketörlesztés lineáris. A tőke törlesztése:

     - negyedéves tőketörlesztés esetén a türelmi idő lejárati dátumát (év/hó/nap) követő legközelebbi naptári negyedév              végén (utolsó munkanapján),
     - illetve havi tőketörlesztés esetén a türelmi idő lejárata hónapjának végén (utolsó munkanapján)


kezdődik, majd ezt követően havonta / naptári negyedévente a hónap / negyedév utolsó munkanapján, illetve az utolsó

törlesztő részlet esetén a lejárat vagy a szerződés megszűnés napján esedékes.

 

A hitel biztosítékai

 

- egyéni vállalkozók, illetve társas vállalkozások esetén nagykorú magyar állampolgár vagy Magyarországon minimum 3 éve állandó lakóhellyel rendelkező Európai Unió tagállam-állampolgár vagy kettős illetve több állampolgárságú (melyből  -- az egyik magyar vagy uniós) magánszemély készfizető kezességvállalása,
- a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. készfizető kezességvállalása, valamint
- a Hitelintézet javára kiállított felhatalmazás azonnali beszedési megbízásra,
beszámítási jog/bankszámla terhelési jog,
- 10 millió Ft hitelösszeg felett a Hitelintézet ingó- vagy ingatlanfedezet bevonását írhatja elő,
- 1-10 millió Ft közötti hiteligény esetén a további biztosítékok:alapesetben a beruházás tárgya; 
- a Hitelintézet egyedi döntése szerint a beruházás tárgyán túl vagy attól függetlenül 10 millió Ft hitelösszeg alatt opcionálisan plusz fedezet is bevonható.


Bővebb információ a Hitelintézet vonatkozó Hirdetményében és Üzletszabályzatában, valamint KA-VOSZ Üzletszabályzatban található. 

 

Dokumentumok


A termék kondícióit és díjait a hirdetmény tartalmazza.

A konstrukcióhoz kapcsolódó üzletszabályzat, dokumentumok (igénylőlapok, nyilatkozatok, stb) és további információk a www.kavosz.hu honlapon érhetőek el.

 

Forgalmazó lista


A vonatkozó kondíciók, díjak és egyéb feltételek megtalálhatók a szolgáltatást nyújtó Hitelintézet mindenkor hatályos vonatkozó Hirdetményeiben, az Általános Szerződési Feltételekben és az Üzletszabályzatában.

 

Kondíciók és díjak:

Hirdetmények