Jogi nyilatkozat

A Nyugat Takarék Szövetkezet (továbbiakban: NYUGAT TAKARÉK) honlapjának megtekintésével Ön elfogadja a NYUGAT TAKARÉK által ezen az oldalon meghatározott feltételeket.

Kérjük, hogy amennyiben nem ért egyet e jogi nyilatkozatban meghatározott feltételekkel, úgy ne látogassa weboldalunkat!

 

A NYUGAT TAKARÉK honlapján megjelenő valamennyi információ, adat, feltétel, meghatározás vagy leírás - ide nem értve azt az esetet, amikor a NYUGAT TAKARÉK jogszabályon alapuló közzétételi kötelezettségének tesz eleget - kizárólag (ajánlat nélküli) tájékoztatásul szolgál. A NYUGAT TAKARÉK rendszeresen ellenőrzi és aktualizálja a weboldalán található információkat, azonban az információk pontosságának biztosítása érdekében tett intézkedések ellenére az adatok időközben változhatnak, így a NYUGAT TAKARÉK által nyújtott pénzügyi és egyéb szolgáltatások mindenkor hatályos feltételeit az ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségeiben elhelyezett, valamint a honlapról elérhető, az adott szolgáltatásra irányadó Általános szerződési feltételek (ÁSZF) és Hirdetmények tartalmazzák.


A honlap célja nem arra irányul, hogy Önnek vagy másoknak pénzügyi vagy befektetési tanácsot, illetve javaslatot adjon, annak weboldalain található információk és/vagy azok elemei nem nyújtanak megfelelő alapot pénzügyi vagy befektetési döntések meghozatalához. A NYUGAT TAKARÉK weboldalának kizárólag figyelemfelhívó jellegű tartalmából, a tájékoztatások pontatlanságából, illetőleg teljességének hiányából eredő közvetlen vagy közvetett károkért, költségekért, elmaradt haszonért és/vagy veszteségekért nem vállalunk felelősséget. A NYUGAT TAKARÉK nem vállal felelősséget azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, melyek a weboldallal kapcsolatban, annak használatából, használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, meghibásodásából, vonal-vagy rendszerhibából, általa hordozott vírusból, a weboldalán található információ alapján hozott üzleti döntésből, jogügyletből vagy az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatása következtében keletkeznek.


A NYUGAT TAKARÉK weboldala mindenfajta személyes jellegű információ megadása nélkül szabadon látogatható. A NYUGAT TAKARÉK a honlapon- a Netb@nk szolgáltatás igénybevételének kivételével - semmilyen személyes azonosító kódot (pl. PIN) vagy bankkártya adatot nem kér az oda látogatótól. Az ilyen adatok megadásából származó károkért a NYUGAT TAKARÉK nem vállal felelősséget.


A honlapról linkek segítségével elérhető partnercégek weboldalain szereplő információkat a NYUGAT TAKARÉK nem ellenőrzi, azok elérhetőségéért, tartalmi helyességéért felelősséget nem vállal.


A NYUGAT TAKARÉK bármely, a weboldal használata során tudomására jutott személyes adatot az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései és a 2018. május 25. napjától alkalmazandó Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) rendelkezései szerint kezeli. Amennyiben Ön az interneten keresztül személyes adatokat (pl. név, cím, telefonszám stb.) juttat el a NYUGAT TAKARÉK részére, ezzel hozzájárulását adja, hogy a megadott adatait az adatközléshez kapcsolódó ügylet jellege által meghatározott adatkezelési célból és az ahhoz kapcsolódó megőrzési ideig nyilvántartsa és kezelje.


A NYUGAT TAKARÉK adatvédelmi felelőse:


A NYUGAT TAKARÉK weboldalainak teljes tartalma szerzői jogvédelem alá tartozik, így tilos a NYUGAT TAKARÉK előzetes, írásbeli hozzájárulása nélkül a tartalom egészét vagy egyes részeit bármely formában átruházni, terjeszteni, reprodukálni, a saját személyes használatot meghaladó mértékben vagy célból tárolni vagy kinyomtatni, azokat a nyilvánosság számára hozzáférhetővé tenni.


A NYUGAT TAKARÉK főbb nyilvános adatai:

  • Név: Nyugat Takarék Szövetkezet,
  • Nyilvántartva: Győri Törvényszék, mint Cégbíróság,
  • Cégjegyzék száma: 08-02-000916,
  • Székhelye: 9023 Győr, Bartók Béla út 2-4.
  • Felügyelet tevékenységi engedély száma: 857/1997/F, H-EN-I-805/2013.
  • Statisztikai számjele: 10044276-6524-122-08,
  • Központi e-mail címe: kozpont@nyugattakarek.hu
  • weboldala: nyugattakarek.hu


A NYUGAT TAKARÉK kijelenti, hogy nem tett alávetési nyilatkozatot a fogyasztói jogviták bírósági eljáráson kívüli rendezése érdekében a Pénzügyi Békéltető Testület határozataival szemben.


A NYUGAT TAKARÉK felügyeleti szerve: Magyar Nemzeti Bank (címe: H-1534 Budapest, BKKP Pf. 777).