Széchenyi Önerő Kiegészítő Hitel

A Széchenyi Önerő Kiegészítő Hitel az Európai Uniós pályázati források sikeres felhasználását segíti azzal, hogy a megalapozott üzleti és fejlesztési tervekkel rendelkező KKV-k elegendő önrész hiányában is belevághatnak beruházási céljaik megvalósításába.

A Széchenyi Önerő Kiegészítő, illetve a Széchenyi Támogatást Megelőlegező hitelek által kínált lehetőség a KKV-k pályázati esélyeinek növelését és a pályázatból történő beruházások sikeres, mielőbbi megvalósítását célozzák.

 

KIK IGÉNYELHETIK?

 

A Széchenyi Kártya Programba tartozó hiteltermékeket minden olyan KKV igényelheti, amely egyéni vállalkozóként vagy egyéni cégként, illetve az Üzletszabályzatban meghatározott gazdasági társaságként vagy szövetkezet formájában legalább egy éve működik. Ahol az adott pályázat nem ír elő elvárt gazdálkodási múltat, ott kezdő vállalkozások finanszírozása is lehetséges. Igénylési feltétel továbbá, hogy a vállalkozásnak ne legyen lejárt köztartozása, hiteltartozása, valamint megfeleljen a Széchenyi Kártya Program Üzletszabályzatában meghatározott egyéb feltételeknek.

 

A HITEL ÖSSZEGE:

 

Az igényelhető hitel összege minimum 500.000 forint, majd 100 000 forintonként emelkedő összegű lehet egészen 50 millió forintig. Az igénylőnek a tervezett beruházás összköltsége minimum 20%-ának megfelelő saját erővel szükséges rendelkeznie.

 

A HITEL FUTAMIDEJE:

 

A hitel futamideje minimum 13, maximum 120 hónap, ezen belül a maximum 18 hónapos rendelkezésre tartási idő alatt bármikor – akár több részletben is – lehívható.

 

A HITEL TÖRLESZTÉSE:

 

A hitel folyósítása számla alapján történik. A vállalkozás a tőke törlesztésére akár 2 éves türelmi időt is kaphat, így a tőketörlesztést csak a türelmi idő letelte után kell megkezdenie.

 

Naptári negyedéves és havi tőketörlesztésre is lehetőség van. A tőketörlesztés lineáris.

 

KAMAT ÉS KÖLTSÉGEK:

 

A hitel valamennyi előforduló költségét és díját a Széchenyi Önerő Kiegészítő Hitel kondíciós listája tartalmazza, amely a Takarékszövetkezet vállalkozói hitel hirdetményének 7. sz melléklete.

 

 A HITEL BIZTOSÍTÉKAI:

 

A hitel fő biztosítéka a garanciaintézményi és a magánszemély kezességvállaláson kívül alapesetben a beruházás tárgya (de a bank a hitelbírálat függvényében attól eltérő ingóságot, ingatlanfedezetet vagy a támogatás engedményezését is kérheti.)

 

 IGÉNYLÉS FOLYAMATA

 

A regisztráció a Takarékszövetkezet VOSZ pontjain illetve a   Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége, a területi kereskedelmi és iparkamarák, vagy a KAVOSZ Zrt irodáiban történik.

 

A Széchenyi Beruházási Hitel igényléséhez szükséges dokumentumokat be lehet szerezni a fenti Irodákban, de azok akár letölthetőek az Internetről (www.kavosz.hu) is. A Regisztrációs Irodák a dokumentumokat továbbítják az Ön által kiválasztott Hitelintézet részére.

 

Bővebb információ a Hitelintézet vonatkozó Hirdetményében és Üzletszabályzatában, valamint KA-VOSZ és GHG Üzletszabályzatban található. (utóbbiak a Takarékszövetkezet vállalkozói hitel hirdetmény függelékében is megtalálhatóak)

 

A konstrukcióhoz kapcsolódó dokumentumok (igénylőlapok, nyilatkozatok, stb) a www.kavosz.hu honlapon tölthetők le.

Hirdetmények