Takarék VP Komplex

Takarék VP Komplex információi

Igénybe veheti:

 

Vidékfejlesztési Program alá tartozó beruházáshoz kapcsolódó jogcímekre érvényes, hatályos támogatói okirattal vagy támogatási szerződéssel (a továbbiakban együttesen támogatói okirat) rendelkező,agrárcélú ügyletek körébe tartozó tevékenységet folytató mikro, kis- és középvállalkozások.

 

Kivéve: LEADER/HACS program és az egyszerűsített elbírálás alá eső rendszeres támogatás kategóriába tartozó jogcímek ( AKG, ÖKÖ, NATURA 2000, valamint amire a Takarék Agrártámogatási hitel konstrukció kiterjed)

 

Nagyvállalatra nem vonatkozik a jelen termék.

 

A konstrukció keretében induló vállalkozás is igényelhet hitelt/garanciát.

 

Kezdő vállalkozás abban az esetben fogadható be, amennyiben ügyfélcsoport képzés ismérvei alapján csoporttagként azonosítható és az ügyfélcsoport többi tagja legalább 2 lezárt üzleti éves gazdálkodási múlttal rendelkezik vagy  az újként alakult vállalkozás tulajdonosa (bármely gazdálkodási forma esetén is) előzőleg egyéni vállalkozóként, őstermelőként vagy családi gazdaságban közreműködő családtagként már legalább 2 éve tevékenykedik vagy mezőgazdasági vállalkozás tulajdonosa vagy vezető tisztségviselője legalább 3 éve.

 

Kezdő vállalkozás részére maximum adható hitelösszeg: beruházási és támogatás előfinanszírozó hitel összesen 250 millió forint, garancia 150 millió forint, kiegészítő forgóeszköz hitel 100 millió forint.

 

 

A Takarék VP Komplex teljes megoldást kínál a beruházási hiteltől, a beruházás működtetésére fordítható forgóeszköz hitel nyújtásáig a Vidékfejlesztési Program pályázati nyerteseinek.

 

Tartalmazza az előleg lehívási garanciát, beruházási hitelt, támogatás előfinanszírozást, kiegészítő forgóeszköz hitelt.

 

A Takarék VP Komplex termékcsaládon belül az elemek az Ügyfél igényei szerint vehetők igénybe, azaz elemenként is kérhetőek. Azonban önmagában a Takarék VP Komplex kiegészítő forgóeszköz finanszírozó része nem igényelhető.

Hitelkiváltás nem lehetséges!

 

ÉVEN TÚLI BERUHÁZÁSI HITEL

 

Beruházási hitel célja: éven túli eseti hitel, az elnyert támogatáshoz kapcsolódó beruházások megvalósításához a vállalkozások (MKKV-k) részére nyújtható finanszírozás. A finanszírozás célja a számviteli törvényben meghatározott vagyonelemek beszerzésének/építésének finanszírozása.

 

Kölcsönösszeg: beruházás nettó összege  mínusz támogatás összege mínusz 5 % önerő, de minimum 1 millió forint önerő, maximum 500 millió forint

 

(beruházási hitel és támogatás előfinanszírozási hitel összege összesen maximum 500 millió forint,  Kezdő vállalkozás esetén maxiimum 250 millió forint)

 

Futamidő: maximum 10 év

 

Rendelkezésre tartási idő: 2 év

 

Türelmi idő: beruházás üzembe helyezésétől számított 1 év, mely maximum a rendelkezésre tartási idő lejáratát követően indul.

 

Saját erő: minimum 5 %

 

Biztosítékok:

 

 • Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány 80 % készfizető kezességvállalása állami viszontgaranciával a tőke összegére maximum 500 millió forintig vagy
 • Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány 80 % készfizető kezességvállalása COSME viszontgaranciával a tőke összegére maximum 300 millió forintig
 • Zálogjog a beruházás tárgyán, melyet értéknövekedéssel lehet figyelembe venni a hatályos Fedezetértékelési Szabályzat alapján. Mivel EU támogatásból valósul meg a beruházás, az  Irányító Hatóság hozzájárulása szükséges, melynek formája az IH iránymutatása alapján utólagos értesítés az IH felé.
 • Amennyiben a beruházás tárgya már terhelt, a beruházással egyenértékű egyéb ingatlan is befogadható
 • Jövőbeni követelésen (támogatás összegén) alapított zálogjog bejegyzése a HBNY rendszerbe
 • Vagyonbiztosítás engedményezése a Hitelintézetre vagy a Hitelintézet társbiztosítottként történő bejelentése HBNY rendszerbe
 • Társas vállalkozás esetén a tulajdonos kezességvállalása szükséges
 • Felhatalmazó levél más pénzintézetnél vezetett számlára
 • Egyéb biztosíték

 

ÉVEN TÚLI TÁMOGATÁS ELŐFINANSZÍROZÓ HITEL

 

Támogatás előfinanszírozási hitel céja: éven túli eseti hitel, a Vidékfejlesztési Program beruházási jogcímeken pályázatot nyert vállalkozások (MKKV-k) által elnyert európai uniós forrásokhoz történő gyorsabb hozzájutás elősegítése azok megelőlegezése révén. Már elnyert támogatásokhoz kapcsolódóan, azok előfinanszírozására kerülhet igénylésre.

 

Kölcsönösszeg: minimum 1 millió forint önerő, maximum 500 millió forint

 

(beruházási hitel és támogatás előfinanszírozási hitel összege összesen maximum 500 millió forint,  Kezdő vállalkozás esetén maximum 250 millió forint)

 

A megítélt támogatás akár 90%-ban előfinanszírozható.

 

Támogatás előleg lehívás esetén  a hitel összege a támogatás és a támogatás előleg közötti különbség max. 90%-a lehet.

 

Az állami viszontgarancia mellett nyújtott kezességek esetén vállalkozásonként a kezesség maximális mértékének megállapításánál az összeszámítás során kizárólag a VP-hez egyedi megállapodás alapján kapcsolódó bankgaranciák kezességgel biztosított összegét kell figyelembe venni.  

 

Lejárat: a támogatói okiraton szereplő utolsó kifizetés dátuma + 3 hónap

 

Rendelkezésre tartási idő: 2 év

 

Biztosítékok:

 

 • Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány 80 % készfizető kezességvállalása a tőke összegére állami viszontgarancia mellett
 • Jövőbeni követelésen (támogatás összegén) alapított zálogjog bejegyzése a HBNY rendszerbe
 • Társas vállalkozás esetén a tulajdonos természetes személy készfizető kezességvállalása
 • Felhatalmazó levél más pénzintézetnél vezetett számlára
 • Egyéb biztosíték

 

HITELINTÉZET ÁLTAL VÁLLALT ELŐLEG VISSZAFIZETÉSI GARANCIA

Célja: a Szövetkezeti Hitelintézet a Vidékfejlesztési Program beruházási jogcímeken pályázatot nyert mikro-, kis- és középvállalkozásokért vállalt önálló (vissza)fizetési kötelezettség vállalása, amelyet a Bank a garancianyilatkozatban vállalt kötelezettségének megfelelően és feltételek szerint teljesít, tekintet nélkül az Ügyfél és a harmadik személy közötti jogviszony tartalmára. A garancia előleg visszafizetési garancia és határozott időre szól.

 

Garancia lejárata: kibocsátástól számított 2 év, de

 

 legfeljebb a Kifizető Ügynökség (MÁK) felé történő előleg elszámolás elfogadása, vagy a támogatási okiratban szereplő utolsó előleg elszámolási mérföldkövet követő 30. nap (utóbbi kettő közül a tényleges korábbi időpont)

 

A garancia maximum összege: a támogatói okiratban szereplő, megítélt támogatás 50 %-a, de legfeljebb 300 millió forint. ( kezdő váll. esetén 150 MFt)

 

 Az előleg visszafizetési garancia hatálybalépésének feltétele: a lehívott támogatás kiadott garanciával megegyező összegének beérkezése az ügyfél Hitelintézetnél vezetett MÁK felé bejelentett támogatási célszámlájára.

 

Az állami viszontgarancia mellett nyújtott kezességek esetén vállalkozásonként a kezesség maximális mértékének megállapításánál az összeszámítás során kizárólag a VP-hez egyedi megállapodás alapján kapcsolódó bankgaranciák kezességgel biztosított összegét kell figyelembe venni.  

 

A garancia jogosultja a Magyar Államkincstár.

 

Biztosítékok:

 

 • Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány 80 % készfizető kezességvállalása a kiadott garancia összegére állami viszontgarancia vagy COSME viszontgarancia mellett, figyelemmel a COSME viszontgaranciára vonatkozó fedezeti értékekre
 • Tulajdonos természetes személy készfizető kezessége
 • A 100 millió Ft-ot meghaladó garancia igény esetén kiegészítő per-, igény- és tehermentes ingatlan bevonása kötelező, mely ingatlan hitelbiztosítéki értékének meg kell haladnia az igényelt garancia összegének 50 %-át.
 • Felhatalmazó levél más pénzintézetnél vezetett számlára

 

KIEGÉSZÍTŐ FORGÓESZKÖZ HITEL

 

Kölcsönösszeg: minimum 1 millió forint. Maximum összege, kiegészítve a fennálló keretjellegű és forgóeszköz hitelekkel, nem haladhatja meg az ügyfél utolsó teljes lezárt éves árbevételének 40 %-át, de legfeljebb a 200 millió forintot.  Az első folyósításra a támogatói okiratban szereplő záró kifizetési kérelem benyújtását követően kerülhet sor.

 

Kezdő vállalkozás esetén maximum 100 millió forint

 

Futamidő: szerződéskötéstől számított 3 év

 

Türelmi idő: szerződéskötéstől számított 1 év a beruházási hitellel összhangban

 

Biztosítékok:

 

 • Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány 80 % készfizető kezességvállalása a tőke összegére állami viszontgaranciával
 • Zálogjog a beruházás tárgyán. Mivel EU támogatásból valósul meg a beruházás, a ME, mint Irányító Hatóság hozzájárulása szükséges, melynek formája az IH iránymutatása alapján utólagos értesítés az IH felé. Amennyiben a beruházás tárgya már terhelt, a beruházással egyenértékű egyéb ingatlan is befogadható.
 • Természetes személy készfizető kezessége
 • Egyéb fedezet

 

Hitelkondíciók: a vállalati  hitel hirdetmény 4. sz mellékletében a Takarék VP Komplexra írt aktuális kondíciók alapján

 

Hirdetmények